Channels

ALL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Thien-An-Real-Estate.jpg

Thien An Real Estate

Sau hơn 4 năm làm việc, tư vấn mua bán, đầu tư bất động sản và đào tạo môi giới bất động sản, Ân muốn chia sẻ kinh nghiệm và kiến th...
channel-thumbnail

Tony Yap – BuyBricks

导师简介 – Tony Yap “我致力于打造一个系统,以协助你找到一间能赚钱的房产” 我相信投资的成功是可以复制的,房地产也不例外。 只要能够复制成功人士的思维模式和行为模式 ,利用对的工具,配以良好的信念,人人都能够在房地产投资分一杯羹 。所谓 “...